Hem

HEMSIDOR & BOKFÖRING

KUNDANPASSAT

Alltid personlig kontakt. Långsiktighet som skapar tillit och bygger kvalitet.

HEJ

NÅGRA ORD OM OSS

 

Vårt företag har byggt hemsidor de senaste tio åren för ett antal ideella föreningar i Jönköping. Hemsidorna byggs i nära personligt samarbete och kontakt med mina kunder och bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi ser gärna långsiktighet i samarbetet då vi lättare kan komma med goda idéer för ytterligare utveckling.

 

Vi kompletterar nu vårt tjänsteutbud med att även erbjuda våra kunder bokföringstjänster eftersom vi tror att detta ytterligare möjliggör för våra kunder att fokusera på sin verksamhet.

 

Vi söker nu nya uppdrag gärna med lokal förankring i Jönköpingsområdet. MIndre företag och föreningar är vårt fokus.

 

VAD VI GÖR

VÅRA PROJEKT

 

Nedan redovisar vi vilka projekt vi haft och som pågår just nu:

 

 

  • Blodcancerföreningen Jönköpings län (2008-2013)
  • Jönköpings Läns Konstförening (2010-2014)
  • Oratoriekören Jönköpings Län (2011- pågår)

BESTÄMMER GRUNDDESIGN OCH ÖNSKEMÅL OM DOMÄNADRESS

 

 

Första steget är ett personligt möte med kund där vi utifrån syftena med hemsidan bestämmer design, eventuell domänadress (om detta inte redan finns) och de stora dragen (t.ex. vilka sidor som skall finnas)

 

UTVECKLA GRUNDDESIGN OCH BESLUTAR OM VILKA FUNKTIONER SOM SKALL FINNAS

 

Under denna fas så bygger vi upp grunddesignen av hemsidan enligt överenskommelse. Vi träffar på nytt kund för att tillsammans bestämma vilka funtioner som hemsidan skall ha utöver grundfunkionalitet.

 

 

UTVECKLA FUNKTIONALITET,

HEMSIDAN KLAR, SERVICEAVTAL

 

Vi bygger in överenskomna funktioner och slutredovisar sedan hemsidan för kund och förutsatt att kund är nöjd regleras slutbetalningen. Därefter skriver vi ett serviceavtal som reglerar vår fortsatta relation så vi båda känner trygghet.

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

PROFIL

Vi har byggt hemsidor de senaste tio åren för ett antal ideella föreningar i Jönköping. Hemsidorna byggs i nära personligt samarbete och kontakt med mina kunder och bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi ser gärna långsiktighet i samarbetet då vi lättare kan komma med goda idéer för ytterligare utveckling.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.