Bokföringstjänster

VÅR IDÉ - Erbjuda en helhet för Enskilda firmor och föreningar

 

Vi har bestämt oss för att hjälpa föreningar, ideella och bostadsrätts, och enskilda firmor med att sköta den löpande bokföringen, momsredovisning, löner och bokslut (underlag till inkomstdeklaration). Vi vill erbjuda våra kunder en helhet med möjlighet att kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Utnyttjar ni båda våra tjänsteområden, hemsida och bokföring, får ni 10% rabatt på er totalkostnad för båda tjänsterna på våra redan låga priser.

 

Vi är båda ekonomer. Ulf är civilekonom med en examen ifrån Handelshögskolan i Stockholm och med flerårig erfarenhet av arbete på ekonomiavdelning. Ronita har en högskoleutbildning i ekonomi ifrån Indien kompletterat med högskolekurser i ekonomi för att lära sig det svenska regelverket.

 

Vi använder professionella bokföringsprogram - Bokio och Visma - och vi håller oss ájour med det senaste regelverket genom en e-tjänst - Ekonomionline

 

Betalning av leverantörsfakturorna, bevakning av kundfakturor och utbetalningar av löner, vårt betalningspaket, går att lägga till för varje paket nedan. Detta paket förutsätter av naturliga skäl att vi får tillgång till ert företagskonto med möjlighet att verkställa betalningar. Därför är den personliga kontakten som vi alltid bygger upp kring våra uppdrag av största vikt.

 

Vi utför även andra redovisningsuppdrag än nedan redovisade, fast offert, baserat på timpris: 250 kr/timme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicka dina fakturor som pdf-dokument till oss

 

Det är mycket enkelt att skicka fakturaunderlagen till oss:

 

 

 1. Skapa ett pdf-dokument per faktura. Detta kan man göra genom att t.ex.ifrån skrivare/scanner skanna-till-pdf till din dator eller ännu enklare, fotografera med mobil och konvertera till pdf genom en freeware pdf-koverterare som finns till Android/Windows/Iphone. Känner man sig osäker hjäper vi till att komma igång.
 2. Maila till en e-postadress man får av oss i samband med att vi avtalat om tjänsten. Klart ! Nu tar vi hand om bokföringen enligt avtalad tjänst.

 

När man lägger till vårt betalningspaket så använder vi alltid Visma och då ingår en app där man dirkt kan ladda upp alla fakturor, vilket förenklar denna process ytterligare.

 

MINI-PAKETET - 350 KR/MÅNAD

 

Lägg till vårt betalningspaket: bevakning kundfakturor, betalning leverantörsfakturor - 250 kr/månad + 8 kr/skickad faktura

 

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Högst 10 kundfakturor per månad
 • Högst 10 leverantörsfakturor per månad
 • Utskick av kundfakturor till e-postadress
 • Underlag för inkomstdeklaration
 • Ingen moms
 • Inga anställda

 

 

MELLAN-PAKETET - 550 KR/MÅNAD

 

Lägg till vårt betalningspaket: bevakning kundfakturor, betalning leverantörsfakturor, inbetalning av moms - 350 kr/månad + 8 kr/skickad faktura

 

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Högst 15 kundfakturor per månad
 • Högst 15 leverantörsfakturor per månad
 • Utskick av kundfakturor till e-postadress
 • Underlag för inkomstdeklaration
 • Momsredovisning
 • inga anställda

 

 

MAX-PAKETET - 750 KR/MÅNAD

 

Lägg till vårt betalningspaket: bevakning kundfakturor, betalning leverantörsfakturor, inbetalning av moms, utbetalning av lön - 450 kr/månad + 8 kr/skickad faktura

 

 

 • Löpande bokföring månadsvis
 • Högst 20 kundfakturor per månad
 • Högst 20 leverantörsfakturor per månad
 • Utskick av kundfakturor till e-postadress
 • Underlag för inkomstdeklaration
 • Momsredovisning
 • 1-2 anställda med löneredovisning

 

 

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

PROFIL

Vi har byggt hemsidor de senaste tio åren för ett antal ideella föreningar i Jönköping. Hemsidorna byggs i nära personligt samarbete och kontakt med mina kunder och bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi ser gärna långsiktighet i samarbetet då vi lättare kan komma med goda idéer för ytterligare utveckling.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.