Nytt projekt

Här visas de utvecklingssteg som utvecklandet av en hemsida brukar ha, men de anpassas naturligtvis efter kundens önskemål

VÅR IDÉ

 

Vår affärsidé är att utveckla hemsidor utifrån en personlig kontakt med varje kund till en överkomlig kostnad.

 

Hemsidorna byggs i nära personligt samarbete och kontakt med våra kunder och bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi ser gärna långsiktighet i samarbetet då vi lättare kan komma med goda idéer för ytterligare utveckling.

 • Personlig kontakt
 • Ömsesidigt förtroende
 • Långsiktighet
 • Hög kvalitet
 • Överkomlig kostnad
 • Slutbetala efter godkänd leverans

UTVECKLINGSSTEG

STEG 1

 

BESTÄMMER GRUNDDESIGN OCH ÖNSKEMÅL OM DOMÄNADRESS

Första steget är ett personligt möte med kund där vi utifrån syftena med hemsidan bestämmer design, eventuell domänadress (om detta inte redan finns) och de stora dragen (t.ex. vilka sidor som skall finnas)

 

STEG 2

 

UTVECKLA GRUNDDESIGN OCH BESLUTAR OM VILKA FUNKTIONER SOM SKALL FINNAS

Under denna fas så bygger vi upp grunddesignen av hemsidan enligt överenskommelse. Vi träffar på nytt kund för att tillsammans bestämma vilka funtioner som hemsidan skall ha utöver grundfunkionalitet.

 

 

STEG 3

 

UTVECKLA FUNKTIONALITET

Vi bygger in överenskomna funktioner och slutredovisar sedan hemsidan för kund.

STEG 4

 

HEMSIDAN KLAR, SERVICEAVTAL

Förutsatt att kund är nöjd regleras slutbetalningen. Därefter skriver vi ett serviceavtal som reglerar vår fortsatta relation så vi båda känner trygghet.

VÅRT FÖRETAG

 

Här presenteras vårt företag. Vi är ett familjeföretag där byggandet av hemsidor är ett frititidsintresse som vi gör vid sidan av våra professionella yrkeskarriärer.

 

 

VÅRA STYRKOR

KUNDFOKUS

90%

TEKNISK KUNSKAP

80%

MÅLUPPFYLLELSE

95%

ULF LARSSON

 

 • Designar nya funktioner och skapar programkod för hemsidor i företaget
 • Civilekonom
 • Högskolekurser i HTML och CSS
 • Arbetat med IT sedan 1997 i olika befattningar - projektledare, IT-planeringschef och förvaltningsledare.

RONITA LARSSON

 

 • Designar layout av nya hemsidor och gör merparten av mängdarbeten
 • Civilekonom och lärare
 • Sköter ekonomin i företaget

 

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

PROFIL

Google +

Vi har byggt hemsidor de senaste tio åren för ett antal ideella föreningar i Jönköping. Hemsidorna byggs i nära personligt samarbete och kontakt med mina kunder och bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi ser gärna långsiktighet i samarbetet då vi lättare kan komma med goda idéer för ytterligare utveckling.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.