Priser

 

Nedan presenteras priser för utveckling och serviceavtal

HJÄLP MED BEFINTLIG HEMSIDA OCH ENSTAKA UPPDRAG

 

 

Vi hjälper till med enstaka uppdrag på befintliga hemsidor. Alltid fast pris utifrån beskrivet behov. Vid beräkning av offerten tar vi 250 kr/timme. Vi tar även över befintliga hemsidor enligt separat offert.

 

 

 

GRUNDPAKET NY HEMSIDA (inkluderat mobilanpassning) / ÖVERTAGANDE AV BEFINTLIG HEMSIDA

 

Fem sidor, inkluderat startsida och kontaktformulär, design, mobilanpassning, registrering av domänadress och SSL-krypterat läge (t.ex. så säkras information till och från kontaktformulär på sidan genom krypterad kommunikation). Vi skapar dessutom en blogg och ett fotoalbum som kunden själv administrerar och med länkar till dessa forum ifrån hemsidan. I detta paket ingår personlig träff för att ta fram grunddesign och bestämma hemsidans grundfunktioner. Avgifter för webbhotell och eventuelt underhållsavtal tillkommer, se nedan. Kunden kan välja att ta över hemsidan direkt efter leverans och då upprättas inget underhållsavtal.

 

Vi tar också över befintliga hemsidor till samma pris som för Grundpaketet. Kostnaden täcker då tiden som går åt att fullt ut sätta sig in hemsidans funktioner.

GRUNDPAKET INKLUDERAT ADMINISTRATÖRSGRÄNSSNITT (och arbete med sökordsoptimering och Google AdWords)

 

 

Enligt Grundpaket ovan men med den skillnaden att Underhållsavtal är obligatoriskt. Administratörsgränssnintt för hantering av information på hemsidan ingår också liksom arbete med Google Adwordskampanjer och Sökordsoptimering i verktyget Marketgoo. Avgifter för kampanjmedel och Webhotellsavgift för sökoptimeringsverktyg tillkommer, se nedan.

YTTERLIGARE SIDOR UTÖVER GRUNDPAKET

 

 

Önskas ytterligare sidor utöver de fem stycken som ingår i grundpaketet så kan detta beställas separat. Sidor med administratörsgränssnitt kostar 1.000 kr/st, sidor utan denna funktion, 500 kr/st.

UNDERHÅLLSAVTAL

 

Är obligatoriskt. Inkluderar felavhjälpning, uppdatering av information på sidor där informationen inte uppdateras genom administratörsgränssnitt, nödvändiga uppdateringar av programkod som garanterar hemsidans funktion över tid. Betalas i förskott, ett år i taget.

För kunder med administratörsgränssnitt så är underhållsavgiften 20% och för övriga kunder 50% och då ingår 2-3 uppdateringar/månad av hemsidornas information.

WEBBHOTELLSAVGIFTER

 

Betalas av kund utan några påläggsavgifter ett år i förskott i samband med reglering av Underhållsavtal. Vanliga val:

 

  • Starter (utrymme, domän, SSL, databas) - kr 15 per månad + moms
  • Årsavgift domänadress - ca 100 kr/år
  • SiteLockFind (hackerskydd, malwareskydd) - kr 15 per månad + moms
  • Webbshop - kr 80 per månad + moms

EXTRA FUNKTIONER

 

Följande egenutvecklade funktioner finns att köpa till:

 

  • Medlemsregister med medlemsinlogg & Styrelsens sida- med möjlighet till mass-epostutskick, hålla reda på vem som har betalat medlemsavgift, dela dokument i styrelsen, medlemmar uppdaterar kontaktuppgifter, rapporter för utskrift till Excel för vidare bearbetning - Kr. 3.000
  • Avancerade RSS-flöden - låt de senaste blogginläggen synas på startsdan i ett RSS-flöde. Se exempel - Kr. 1.500
  • You-tube integrationer - ladda upp dina videoklipp till You-tube och dessa integreras automatiskt snyggt på hemsidan. Se exempel - Kr. 1.500

 

Jag är alltid öppen för nya förslag på utvecklingsprojekt. Dessa prissätts alltid i förväg, fasta priser, genom offert.

 

Kr. 250 per timme

Kr. 3.000

Kr. 5.000

Kr. 500/1.000

per sida

20/50% av erlagda engångs-priser per år

Varierar

Varierar

KONTAKTA OSS

FÖLJ OSS

PROFIL

Vi har byggt hemsidor de senaste tio åren för ett antal ideella föreningar i Jönköping. Hemsidorna byggs i nära personligt samarbete och kontakt med mina kunder och bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vi ser gärna långsiktighet i samarbetet då vi lättare kan komma med goda idéer för ytterligare utveckling.

© Copyright 2016. All Rights Reserved.